GDPR-policy

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) trädde i kraft 25 maj 2018. För Biblicums förlagskunder gäller följande.

  1. Kunduppgifter (namn, adress och e-postadress) sparas i vår interna databas för nödvändiga kundkontakter så länge transaktionerna är öppna.
  2. Den som önskar registrera sig för att underlätta kommande beställningar bör välja ett säkert lösenord. Uppgifterna raderas på begäran.
  3. Inga personuppgifter ges ut till tredje part.

Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Biblicum. Kontaktuppgifter på Stiftelsens webbplats.