Den lutherska bekännelsen i Sverige

40,00 kr

Fullständig titel: Den lutherska bekännelsen i Sverige – en kyrkohistorisk tillbakablick. Biblicums småskrifter nr 9. Författare: Seth Erlandsson. Stiftad.

Tillgänglighet: I lager

Är svenska kyrkan en luthersk kyrka, som har antagit hela Konkordieboken som bekännelseskrift? Det råder delade meningar i denna fråga. I centrum för debatten har stått innebörden av Uppsala mötes beslut 1593, av 1686 års kyrkolag, kap. 1 och av 1809 års regeringsform, § 2. Däremot har man inte tillräckligt beaktat den ställning till Konkordieboken, som svenska kyrkan genom en rad kyrkomöten alltifrån 1893 givit uttryck för. En mycket avslöjande läsning om svenska kyrkans taktiska manövrer för att inte alltför mycket oroa de bekännelsetrogna.

Vikt 0,068 kg