Förlagsnytt

Lärobok i bibelkunskap

Lars Borgström har som lärare på Johan Movingers gymnasium under många år sammanställt eget material för kursen ”Religionskunskap – specialisering”. Nu har detta undervisningsmaterial bearbetats och sammanställts till en lärobok, med layout och omslag av Kjell Petter Bakken. Boken har fått titeln ”Horisontellt och vertikalt – lösningen på Guds korsord?” och beräknas utkomma kring midsommar. […]

Lärobok i bibelkunskap Läs mer »

Ny viktig bok om tolkning av GT-profetior

Nu finns en mycket viktig bok när det gäller GT-profetiornas tolkning, särskilt om den yttersta tiden: Profeten Sakarja och hans bok, författad av teol dr Seth Erlandsson. Kan beställas här à 150 kr. En kort presentation: Idag sägs allt oftare inom den akademiska världen och liberala kyrkosamfund att Gamla testamentet inte får läsas i ljuset

Ny viktig bok om tolkning av GT-profetior Läs mer »

Ny predikosamling över Romarbrevet

Lars Borgströms bok Ett flödande ljus – predikningar över Romarbrevet – är en bibelutläggande förkunnelse med 33 predikningar över Romarbrevet. Seth Erlandsson skriver: ”Lars Borgström identifierar sig med Paulus, kryper bildligt talat in i honom, i hans tankevärld. Han klargör bakgrunden till de lärofrågor som Paulus finner det nödvändigt att undervisa om. Ord och sammanhang som

Ny predikosamling över Romarbrevet Läs mer »

HBTQ och Bibeln

Frågan om samkönade äktenskap har avgjorts i Svenska kyrkan men den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, liksom många frikyrkliga samfund, hotas av splittring på grund av denna fråga. En framgångsrik lobby driver HBTQ-frågorna och fastän frågan berör ytterst få församlingar drivs ändå frågan med stor energi av samfunds- och församlingsledningar. Hur blev det så här? Den

HBTQ och Bibeln Läs mer »

Tidskriften 3/2018 utges som festskrift

Hösten 2018 firas Stiftelsen Biblicums 50-årsjubileum på två orter: den 6 oktober i Vännäs på lägergården Fridhem och den 20 oktober i Ljungby i Markuskyrkan och i Biblicums lokaliteter. Med anledning av jubileet har tidskriftens tredje nummer utvidgats till en festskrift på 216 sidor. Den innehåller ett tvärsnitt av central undervisning under de 50 åren.

Tidskriften 3/2018 utges som festskrift Läs mer »