Ny viktig bok om tolkning av GT-profetior

Nu finns en mycket viktig bok när det gäller GT-profetiornas tolkning, särskilt om den yttersta tiden: Profeten Sakarja och hans bok, författad av teol dr Seth Erlandsson. Kan beställas här à 150 kr.
En kort presentation:
Idag sägs allt oftare inom den akademiska världen och liberala kyrkosamfund att Gamla testamentet inte får läsas i ljuset av Nya testamentet. Det anses förtryckande mot judiska trosutövare att se Jesus som uppfyllelsen av gamla förbundets löften. Seth Erlandsson tillhör inte dem som slagit in på en sådan antikristlig väg. På ett uppfriskande, övertygande och trosstärkande sätt visar han hur Jesus Kristus är kärnan och stjärnan i Gamla testamentet och inte minst i profeten Sakarjas bok.
Erlandsson har genom sin mångåriga forskning och pedagogiska förmåga de rätta förutsättningarna att vägleda läsaren genom Sakarjabokens fjorton kapitel. Det kan behövas eftersom profetens syner inte alltid är lättolkade. Vem är mannen bland myrtenträden? Och vad vill synen med kvinnan i tunnan säga? Dessa frågor och många andra blir besvarade i denna kommentar.
Också den nya småskriften Israel och yttersta tiden är viktig när det gäller biblisk tolkning av profetiorna. Kostar endast 40 kr.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *