Ny predikosamling över Romarbrevet

Lars Borgströms bok Ett flödande ljus – predikningar över Romarbrevet – är en bibelutläggande förkunnelse med 33 predikningar över Romarbrevet.

Seth Erlandsson skriver:

”Lars Borgström identifierar sig med Paulus, kryper bildligt talat in i honom, i hans tankevärld. Han klargör bakgrunden till de lärofrågor som Paulus finner det nödvändigt att undervisa om. Ord och sammanhang som kan vara svåra att förstå på avstånd blir så tydliga. Han predikar med samma frimodighet som aposteln, rättframt och klarläggande. Han kallar sin bok för ’bibelutläggande förkunnelse’, och sådan får vi verkligen del av.

Vad väntar man sig av en bibelkommentar? Att den sakligt ska förklara vad som verkligen står. En sådan förväntan blir inte alltid uppfylld. Men denna bok uppfyller den. Läs den! Jag gratulerar dig till ett berikande studium.”

Läs mera och beställ här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *