Böcker om Walther och Darwins lära

Nya böcker som tillkommit i Biblicums webbutik är en bok om C F W Walther av Lars Borgström: Amerikas Luther, och en liten, men skarp vederläggning av utvecklingsläran av Johnny Bergman: Varför tror inte alla på Darwin?

Carl Ferdinand Wilhelm Walther är känd som grundare av Missourisynoden och dess prästseminarium S:t Louis. Hans mest kända verk är Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium (på svenska: Den rätta åtskillnaden mellan lag och evangelium). Seth Erlandsson skriver om boken på dess bakre omslag: “Denna bok hjälper dig med något mycket viktigt: att skilja mellan och rätt tillämpa lag och evangelium. Bibelns budskap framträder i ny klarhet och många missförstånd skingras. Läs boken, gärna mer än en gång! Den rekommenderas varmt.”

Amerikas Luther innehåller en levnadsskiss samt några studier i Walthers teologi och översättningar av några av hans texter. Boken omfattar 190 sidor och är utgiven av Lutherska församlingen i Stockholmsområdet. Pris: 149 kr.

Varför tror inte alla på Darwin? omfattar 191 sidor i ett mindre format. Boken ger ett ovanligt perspektiv på Darwins utvecklingslära och presenterar fakta och förhållanden, som sällan får chansen att komma till tals i massmedia. Författaren tar chansen att sticka hål på den vanliga uppfattningen att livets uppkomst och påstådda evolution är bevisad utom allt rimligt tvivel. Boken är utgiven av Timoteus förlag. Pris: 95 kr.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *