HBTQ och Bibeln

Frågan om samkönade äktenskap har avgjorts i Svenska kyrkan men den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, liksom många frikyrkliga samfund, hotas av splittring på grund av denna fråga. En framgångsrik lobby driver HBTQ-frågorna och fastän frågan berör ytterst få församlingar drivs ändå frågan med stor energi av samfunds- och församlingsledningar.

Hur blev det så här? Den nya boken HBTQ och Bibeln visar på sambandet mellan en allt liberalare bibelsyn och en liberal syn på äktenskap och HBTQ. Boken klargör vad Bibeln säger om äktenskapet och samkönade relationer.

Boken innehåller bland annat:

  • HBTQ, frikyrkan och en liberalare bibelsyn
  • Äktenskapet – Guds välsignade plan
  • Sambo i Bibeln?
  • Homosexuella handlingar: vad säger Bibeln?
  • Kan bibeltro och HBTQ förenas?
  • Tio punkter om samkönade relationer.

Till webbutiken.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *