Det står skrivet

100,00 kr

Nytryck på Biblicums förlag efter original från 1971. Nu till specialpris. Författare: G. A. Danell, S. Erlandsson, D. Hedegård. Häftad.

Tillgänglighet: I lager

Artikelnr: 314 Kategori:
Biblicum svarar biskopsmötets bibelkommission

Det står skrivet riktar sig mot det betänkande, Bibelsyn och bibelbruk, som 1970 avgavs av den av Biskopsmötet tillsatta bibelkommissionen. Biblicums huvudinvändning mot detta betänkande är, att det betraktar och behandlar Bibeln som ett rent mänskligt dokument, vars historiska uppgifter ofta är felaktiga och vars grundläror bara är människotankar. Det står skrivet uppvisar, att betänkandet i verkligheten bjuder oss en ny bibel – en bibel som bara är människoord – en annan Kristus än Bibelns Kristus och ett annat evangelium än Bibelns evangelium.

Det står skrivet bemöter bibelkommissionens invändningar mot Bibeln och visar, att de saknar vetenskaplig grund. Boken har emellertid först och sist ett positivt syfte: den vill uppvisa vad Bibeln själv lär om sitt gudomliga ursprung och sin gudomliga myndighet, om Herren Jesus Kristus, hans person och hans gärning.

Det står skrivet är på uppdrag av Stiftelsen Biblicums styrelse utarbetad av ordföranden (1971), domprosten teol.dr Gustaf Adolf Danell, vice ordföranden teol. dr David Hedegård och Stiftelsens föreståndare, docenten teol.dr Seth Erlandsson. De har utfört sitt arbete i samråd och samarbete med flera andra personer som är verksamma inom Stiftelsen Biblicum.

Vikt 0,13 kg