Profet och profetia enligt Bibeln

40,00 kr

Biblicums småskrifter nr 4. Författare: Seth Erlandsson. Stiftad.

Tillgänglighet: I lager

Artikelnr: 204 Kategori: Etiketter: , ,

Genom nyöversättningsarbetet som Biblicum medverkade till och som ledde fram till Svenska Folkbibelns bibelöversättning, kom frågan om bibelordets tillkomst och karaktär på nytt i centrum. Vilken karaktär hade de dokument som skulle översättas? Var det fråga om ett profetiskt ord, ingivet av den helige Ande, eller var det en litteratur som vilken annan som helst? Denna skrift sätter in bibelöversättningsfrågan i sitt egentliga sammanhang och söker besvara dessa frågor. Det är en kort framställning utan anspråk på fullständighet. Tyngdpunkten ligger på Gamla testamentets uppgifter om profetismen i Israel.

Vikt 0,076 kg