Nya böcker av Lars Borgström

Tidigare i år utkom en unik bok: en grundlig utläggning av Uppenbarelseboken på bibeltrogen, luthersk grund. Tack vare en luftig layout med korta avsnitt är boken lättläst och kräver inga förkunskaper i grekiska eller teologiska studier. Den rekommenderas för alla bibelläsare.

I september, lagom inför påven Franciskus besök i Sverige, utkommer Borgström med en ny bok: Bibliskt och romersk-katolskt –  vari består skillnaderna? Klart och övertygande beskriver författaren hur den romersk-katolska kyrkan avvikit från Bibelns lära på många punkter. Den lutherska kyrkan har två huvudprinciper: formalprincipen, som utsäger att Skriften allena är trons grund och norm, samt materialprincipen som handlar om rättfärdiggörelsen genom tron allena. Dessa båda utgör en viktig del av granskningen. Borgström tar också upp lärorna om Maria, påven och sakramenten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *