Gedigen bibellitteratur

NYHET: Barnmaterialet Kristus vårt Ljus

Vi lanserar nu ett omfattande material för barnarbete. Materialet är översatt från engelska. Originalet har getts ut av WELS under namnet ChristLight. Huvudöversättare är Gunilla Hedkvist som också ansvarar för layouten i de översatta häftena. Materialet kommer att finnas för fem åldersgrupper: Förskolan, åk 1–2 (”miniorer”), åk 3–4 (”juniorer”), åk 5–6 (”Bibelstudier för unga”) och temahäften för 13–15-åringar.

Läs mera här. När produkterna finns till salu kommer de att läggas ut i produktsortimentet.


Ny viktig bibelkommentar av Lars Borgström:

Daniels bok är en bibelbok som bibelkritiken avvisar som ett falsarium. Bara det mänskligt sett möjliga kan den acceptera som sant. Framtidsförutsägelserna är alltför exakta! Daniel håller med: ”Inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare” kan uppenbara det fördolda. Men ”det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter” (Dan 2:27f). 

Pris: 195 kr. Hård pärm. Till produktsidan.


 

Våra mest efterfrågade böcker:


Profeten Sakarja och hans bok

Idag sägs allt oftare inom den akademiska världen och liberala kyrkosamfund att Gamla testamentet inte får läsas i ljuset av Nya testamentet. Det anses förtryckande mot judiska trosutövare att se Jesus som uppfyllelsen av gamla förbundets löften. Seth Erlandsson tillhör inte dem som slagit in på en sådan antikristlig väg. På ett uppfriskande, övertygande och trosstärkande sätt visar han hur Jesus Kristus är kärnan och stjärnan i Gamla testamentet och inte minst i profeten Sakarjas bok.

Erlandsson har genom sin mångåriga forskning och pedagogiska förmåga de rätta förutsättningarna att vägleda läsaren genom Sakarjabokens fjorton kapitel. Det kan behövas eftersom profetens syner inte alltid är lättolkade. Vem är mannen bland myrtenträden? Och vad vill synen med kvinnan i tunnan säga? Dessa frågor och många andra blir besvarade i denna kommentar.

Läs mera på produktsidan!


Lars Borgström: Förstår du vad du läser?

Sjuttio av Bibelns mest missförstådda texter.

Uppenbara missförstånd kan ge upphov till allvarliga avvikelser från biblisk kristendom. Kyrkohistorien uppvisar många exempel på det. Därför gör Lars Borgström en angelägen insats när han i denna skrift lyfter fram missförstådda bibelord och tydligt visar vad feltolkningen består i. Borgströms bok är på ett föredömligt sätt mycket pedagogisk och lättförståelig. Först citerar han det bibelställe som blivit missförstått, sedan den lära som blivit följden av detta och därefter på ett mycket klargörande sätt vad som är en rätt tolkning mot bakgrund av hela textsammanhanget. Till produktsidan.

148 s, danskt band.


Lilla lammet Ludde

En ny bok som genom underbara bilder hjälper barn att visualisera Bibelns viktigaste undervisning. Barn behöver precis som alla vuxna lära sig se och ta itu med sin synd och ta emot Guds lösning: den goda nyheten om Jesus. Boken är en god hjälp för föräldrar och alla vuxna som fostrar barn. Efter vart och ett av de fem kapitlen kommer en sida som är tänkt att ge vuxna hjälp och uppmuntran till samtal med barnen om vad Guds ord lär.

Boken passar för förskolebarn men även större barn och vuxna kan lära sig mycket av den. Den rekommenderas varmt för stora och små.

Till produktsidan.


Varför tror inte alla på Darwin?

Varför tror inte alla på Darwin?

Bygger utvecklingsläran på fakta? Ja, får vi ständigt höra. Den som inte tror på utvecklingsläran anses okunnig. Bergman ger många exempel på fakta som aldrig nämns i TV, radio och skolans läroböcker. Ny reviderad upplaga.

Sprid denna viktiga bok, inte minst till gymnasister!  En verklig hjälp mot en propaganda som får många på fall. Läs mera här. 


Ladda ner vår förlagsbroschyr!   

 


Beställ samtidigt en utmärkt broschyr att dela ut:

15 skäl till att Big Bang & evolutionen är ovetenskapliga

16 sidor, endast 5 kr/st! Av fil dr Jeff Miller, Apologetics Press. Läs mera.

 


Nyheter år 2023:

Horisontellt och vertikalt – lösningen på Guds korsord?

Horisontellt eller vertikalt

Lars Borgström har som lärare i ett kristet gymnasium under flera år arbetat med eget material. Nu har han färdigställt detta material och Biblicums förlag har gett ut boken med varm rekommendation.

Pris: 275 kr. Obs! Vid köp av minst 5 ex 20 % rabatt.
Sidantal: 496. Färgtryck. Läs om boken på produktsidan!

 

 


Viktig och aktuell miniskrift:

Israel och judarnas återvändande i vår tid

Av Seth Erlandsson.
Denna miniskrift har getts ut på läsares önskan. Pris: 30 kr. Köp flera till ett lågt pris och dela ut i din vänkrets! 5 st för 100 kr och 10 st för 150 kr. Läs mera och beställ här.

 

 

 


Nyutgåva av
Utläggning av Uppenbarelseboken

Den fjärde upplagan av Lars Borgströms viktiga bok har utkommit på Biblicums förlag.

Denna utläggning är förklarande och tar ibland även upp bibelvetenskapliga frågeställningar till behandling. Tonvikten ligger på det andliga, uppbyggliga planet minst lika mycket som på exegetik i vetenskaplig mening. Författaren Lars Borgström är präst i Lutherska församlingen i Stockholmsområdet och har en masterexamen i teologi.

515 s. Pris: 220 kr. Till produktsidan.

 

 

 


Andra nyligen utgivna böcker:

Kampen om könen

Denna bok av den danska bibelläraren Mikkel Vigilius (översatt och utgiven av Kyrkliga Förbundet) behandlar ett i vår tid brännande ämne. Viglius går igenom vad Bibeln säger om de två könen och deras förhållande till varandra. Han visar att äktenskapet, när det fungerar som Gud har tänkt, är en återspegling av Frälsarens förhållande till sin Kyrka. Det sista kapitlet handlar om de transsexuella och hur de ska bemötas.

124 sidor. Läs mera på produktsidan! Pris: 129 kr.


Småskrift: Israel och yttersta tiden

En mycket aktuell småskrift som återger föredrag från onlinekurs i november 2021.

De två första föredragen hölls av Seth Erlandsson. Frågan om Israels plats i den yttersta tidens händelser förorsakar ofta förvirring. Det beror vanligen på att man inte förstår de gammaltestamentliga profetiornas plats och funktion. Romarbrevets nionde, tionde och elfte kapitel ägnar stor uppmärksamhet åt Israel. I det tredje föredraget, som hölls av Egil Edvardsen, ges först en översikt över Bibelns undervisning om tiden före Jesu återkomst innan olika missförstånd om millennialismen presenteras, det som brukar kallas läran om ett jordiskt tusenårsrike.

Pris: 40 kr. Läs om boken på produktsidan!


Ett flödande ljus – predikningar över Romarbrevet

33 bibelutläggande predikningar över den viktigaste läroskriften i Nya testamentet. Författare: Lars Borgström.

Till produktsidan. Pris: 149 kr. Köp 2 för 199 kr (rabattkod: 2special)!

 

 


Predikarens bok – en ofta missförstådd bok

En miniskrift som ryms med i fickan för att ges åt intresserade vid lämpligt tillfälle. Författare: Seth Erlandsson.

Till produktsidan. Pris: 30 kr, vid köp av 10 ex 200 kr.


HBTQ och Bibeln

Svärdet genom svensk kristenhet

En synnerligen aktuell bok av Anders Gerdmar. 143 sidor, hård pärm, 175 kr. Till produktsidan.

   • HBTQ, frikyrkan och en liberalare bibelsyn
   • Äktenskapet – Guds välsignade plan
   • Sambo i Bibeln?
   • Homosexuella handlingar: vad säger Bibeln?
   • Kan bibeltro och HBTQ förenas?
   • Tio punkter om samkönade relationer.

Guds ord består

En festskrift till Seth Erlandsson med anledning av hans 80-årsdag

Boken utgör nr 3/2021 av tidskriften Biblicum. Den innehåller artiklar som på olika sätt lyfter fram det levande och oförgängliga bibelordet både i Gamla och Nya testamentet.

Till produktsidan.

Pris: 100 kr, 162 sidor. ISBN 978-91-85604-21-0


Nobelpristagare som har tvivlat på Darwin

Den här boken smular effektivt sönder påståendena om att alla kompetenta forskare utan undantag tror på Darwins evolutionslära. Författare: Johnny Bergman. Pris: 95 kr. ISBN 978-91-89414-77-8.

Till produktsidan


Småskrift nr 17:
Skillnaden mellan lag och evangelium, C F W Walther

Om det viktiga ämnet ”Skillnaden mellan lag och evangelium” höll Walther två serier med kvällsföreläsningar. Den första hölls året 1878 som 10 kvällsföreläsningar över 13 av honom formulerade teser. Den andra hölls åren 1884/85 som 39 föreläsningar över 25 teser. I den här småskriften återges den första serien.

80 sidor. Pris: 60 kr. Läs mera!


Ljudbok

Nu finns vår första ljudbok att beställa! Det är Peter Öman som läst in andaktsboken Hjälp mig, Herre (se nedan). Vi expedierar tillsvidare endast via e-postlänk och sänder ingen faktura. Du kan ge en gåva till Biblicum. BESTÄLL HÄR.


Vår kampanj med andaktsböcker fortsätter:

Köp fem exemplar av R Lauersdorfs andaktsböcker, valfri kombination, för 200 kr. Normalpris 50–60 kr/st.

Kampanjkod: 5PACK.


Översikt över webbutiken

Klicka Butiken i menyn för att se och välja produkter.
Läs anvisningarna först. Bekanta dig också med försäljningsvillkoren.
Varukorgen innehåller de produkter du har valt.
Betala är slutstation för beställningarna. Där fyller du i eller granskar dina kontaktuppgifter och väljer betalningssätt, samt sänder in beställningen.

Registrera gärna ett konto för att slippa fylla i personliga uppgifter vid kommande beställningar! Du kan dock beställa utan att registrera ett kundkonto. Vi ger inga personliga uppgifter, inte heller e-postadresser, vidare till tredje part.

Om du har problem med beställningen kan du också sända din beställning via e-post: biblicum[snabel-a]biblicum.se.